Przepisy BHP – regulacje prawne z zakresu BHP

Przepisy BHP – regulacje prawne z zakresu BHP Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), [pobierz] rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września...