Szkolenia bhp w pytaniach i odpowiedziach

SZKOLENIE BHP WARSZAWA 1. Jak długo jest ważne szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych? Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno biurowych ważne jest przez okres 6 lat od daty odbycia szkolenia. 2. Jak długo jest ważne...

Przepisy BHP – regulacje prawne z zakresu BHP

Przepisy BHP – regulacje prawne z zakresu BHP Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), [pobierz] rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września...

Przepisy bhp – kodeks pracy i rozporządzenia

PRZEPISY BHP Kodeks Pracy i rozporządzenia BHP KODEKS PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity). ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września...