BHP w jednoosobowej działalności gospodarczej

BHP w jednoosobowej działalności gospodarczejW przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, w której nie zatrudnia się pracowników kwestie bhp nie stanowią wymogu prawnego. Innymi słowy nie obowiązują takiego przedsiębiorcę przepisy, wymogi czy zasady BHP. Właściciel tak prowadzonej działalności nie jest obligowany do inwestowania w szkolenia, nie ma obowiązku oceniać ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością czy też wykonywać okresowe badania lekarskie jak również sporządzać instrukcji stanowiskowych.

 

Sytuacja ta nie ulega zmianie nawet w przypadku, gdy właścicielowi firmy pomaga współmałżonek albo osoba z I grupy pokrewieństwa, nadal nie spoczywają na nim obowiązki prawne związane z wykonywaniem zadań dotyczących BHP. Wynika to z obowiązujących przepisów – małżonkowie prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w opisanej wyżej sytuacji, nie muszą nawiązywać formalnych stosunków pracy, co oznacza, iż na takiej osobie prowadzącej działalność nie ciążą również obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP.

BHP w jednoosobowej działalności gospodarczej – zatrudniającej pracowników

Natomiast w momencie kiedy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zatrudnia pracownika lub pracowników, sytuacja ulega zmianie – staje się pracodawcą i w takim przypadku na niego jako na pracodawcy nakładane są dodatkowe zobowiązania prawne – zwłaszcza w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną  pracy.