Nadzór PPOŻ

nadzór ppoż warszawaStały nadzór ppoż w obiekcie – INSPEKTOR PPOŻ


Od momentu zawarcia umowy INSPEKTOR PPOŻ. naszej firmy przejmuje obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz szkoli pracownika firmy odpowiedzialnego za ewakuację budynku.

 
 
W skład nadzoru ppoż wchodzi:
 
  • – kontrola obiektu – cykliczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego,
  • – prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,
  • – przeglądy gaśnic i badania hydrantów,
  • – opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.
  • – sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (opcjonalnie),
  • – szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • – doradztwo,
  • – pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.
  • – oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nadzór ppoż Warszawa

 Do zadań naszego inspektora przy prowadzeniu dokumentacji będzie sporządzanie protokółów z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie kierownikowi lub dyrektorowi oraz prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.