Oznakowanie obiektów w znaki PPOŻ i BHP

Posiadamy praktykę w znakowaniu obiektów znakami bhp i ppoż. Współpracujemy na stałe z dostawcami znaków a wyroby przez nich oferowane spełniają wszystkie normy określone przepisami. logo_siop_04

Obiekty wyposażamy w:

Oferujemy Państwu fachowe doradztwo i profesjonalne wykonanie powierzonych nam zleceń. Zajmujemy się wyznaczaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych w obiektach niezależnie od ich przeznaczenia w Warszawie i okolicy.

 

oznakowanie_znaki_bhp_ppoz_warszawaOferujemy kompleksowe oznakowanie obiektów w Warszawie biur, magazynów, szkół, przedszkoli oraz innych obiektów wymagających oznakowania. Rozmieszczamy znaki na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Wyznaczamy trasy ewakuacji zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Pomagamy w wyznaczaniu i rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego.


Oznakowanie ewakuacyjne  Warszawa
(elementy biernego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego) są bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo i jakość przeprowadzania ewakuacji. W sytuacji zagrożenia znaki ewakuacyjne odgrywają bardzo ważną funkcje – dzięki dobrze widocznym i zrozumiałym piktogramom wskazują jednoznacznie kierunek ewakuacji, wprowadzają racjonalne zachowanie się ludzi.


Na podstawie rozporządzenia [§33. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109 poz. 719)] z każdego miejsca w obiekcie, które jest przeznaczone do przebywania w nim ludzi, należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, które muszą umożliwić szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy, która może być zagrożona lub objęta pożarem.

 

Kompleksowe oznakowanie obiektów w znaki ppoż i bhp Warszawa.

Gwarantujemy szybkie terminy z profesjonalnym oznakowaniem obiektów w znaki ppoż i bhp Warszawa. Zapraszamy do współpracy !