Kurs pierwszej pomocy pomocy przedmedycznej

 kwalifikowana-pierwsza-pomoc-przedmedyczna warszawaFirma PROTECTA przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania w tym również  oferujemy profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm i instytucji. Jeśli potrzebujesz przeszkolić pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej bądź sam poszukujesz kursu który zapewni Ci umiejętności i wiedzę jak postępować w sytuacji kryzysowej – doskonale trafiłeś.

Na naszym kursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przekażemy wiedzę która zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twoim pracownikom.

Kursy dla firmy wynikają z  Nowelizacji Kodeksu Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz.1460), który to nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnienie ich przeszkolenia.

Nasze szkolenie medyczne 

Dla kogo: dla osób bez wykształcenia medycznego, małe firmy, osoby indywidualne, pracownicy wykonujący prace biurowe, biura, banki, szkoły jazdy, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, urzędy.

Cel kursu: zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Podstawa programowa: BLS/AED – wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji

Po ukończeniu kursu: otrzymujesz imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującymi normami prawnymi (kodeks pracy, ustawa o PRM)

Czas trwania: do ustalenia

KURSY PODSTAWOWEJ PIERWSZEJ POMOCY

dla pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy.

Oferowane przez nas szkolenie z pierwszej pomocy jest dedykowane wszystkim przedsiębiorcom ze względu na obowiązek prawny posiadania kwalifikacji Państwa pracowników zgodnie z obowiązującymi aktami:

kurs-pierwszej-pomocy-warszawa-łódź1)  znowelizowany Kodeks Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.);
2) obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Dlaczego potrzebuje szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ?

Obowiązek wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie takich czynności wprowadza Kodeksu Pracy:

Art. 209 1. § 1. Pracodawca jest obowiązany: 
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
2) wyznaczyć pracowników do: 
a) udzielania pierwszej pomocy, 
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. 
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. 
§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

UWAGA: Kursy pierwszej pomocy prowadzą wykwalifikowani ratownicy medyczni !