Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne

Organizujemy szkolenia wstępne do pracy.  Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia okresowe

Szkolenie wg rozporządzenia odbywają

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  •  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy  inżynieryjny-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urzàdzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej s∏u˝by;
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni

e learning

Organizujemy szkolenia e-laringowe Zapraszamy do kontaktu

  Należy pamiętać o okresie ważności szkoleń