Kary za brak szkoleń bhp

Kary za brak szkoleń bhpBrak niezbędnych szkoleń bhp to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca, który dopuścił podwładnego do świadczenia pracy bez wspomnianego szkolenia bhp co skutkuje brakiem wiedzy na temat bezpiecznego wykonywania pracy, dostanie z całą pewnością karę w postaci mandatu w wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł lub przeciwko niemu zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Wówczas takie wykroczenie może zakończyć się bardziej kosztownymi skutkami , sąd może orzec grzywnę do 30 tys. zł (art. 283 § 1 k.p.).

Jednocześnie inspektor skieruje do pracodawcy nakaz, w którym wskaże termin, do kiedy trzeba przeprowadzić szkolenie. Wystąpieniem natomiast potraktuje nieprawidłowość mniejszej wagi, np. niewłaściwe miejsce przechowywania kart szkoleń bhp.

Oprócz dopuszczenia sytuacji w której w firmie jest brak szkoleń bhp nie wolno również pracodawcy ukrywać występujących zagrożeń.

W zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników pracodawca musi także oceniać ryzyko zawodowe występujące na wszystkich rodzajach stanowisk. Ma także z nim zapoznać każdego pracownika – cały personel bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowanej posady (art. 226 k.p.). Oceną takiego zagrożenia będzie zajmowała się służba BHP u pracodawców, którzy mają obowiązek jej tworzenia. Pracodawca może również zlecić wykonanie takiej oceny ryzyka zawodowego.

Brak szkoleń bhp może zatem narazić pracodawcę na poważne koszty związane z grzywną i wstrzymaniem pracy w zakładzie przez inspektora państwowej inspekcji pracy.