Oferujemy wstępne oraz okresowe szkolenia BHP

wstępne szkolenia BHP pracowników:

Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy na stanowisku mają obowiązek przejść szkolenie wstępne BHP pracownicze obejmujące:

  • instruktaż ogólny
  • instruktaż stanowiskowy.

okresowe szkolenia BHP pracodawcy oraz pracowników:

Pierwsze szkolenie okresowe:

  • szkolenie okresowe BHP pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami – do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku,
  • szkolenie okresowe BHP pracowników (na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych) – do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Szkolenia BHP w formie tradycyjnego szkolenia oferujemy w obszarze:

Gdańsk, Sopot Gdynia (Trójmiasto) oraz okolice – obszar woj. pomorskiego.

kiedy i jakie szkolenia są obowiązkowe:

 

lp.

zajmowane stanowisko pracy częstotliwość szkolenia forma szkolenia minimalny czas trwania szkolenia

1.

pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

16 godz. lekcyjnych

2.

pracownicy inżynieryjni – techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

16 godz. lekcyjnych

3.

pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

32 godz. lekcyjne

w tym 4 godz ćwiczeń

4.

pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

8 godz. lekcyjnych

5.

pracownicy administracyjno biurowi i inni nie wymienieni w tabeli

raz na 6 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

8 godz. lekcyjnych

6.

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

raz na 3 lata

instruktaż stanowiskowy i wykład

8 godz. lekcyjnych

7.

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe)

raz na 1 rok

instruktaż stanowiskowy i wykład

8 godz. lekcyjnych

 

Formy szkolenia okresowego:

  • kurs – trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • seminarium – obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
  • samokształcenie kierowane – odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

szkolenia BHP – cena