szkolenie bhp warszawa

SZKOLENIE BHP WARSZAWA

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili 
i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”
Henry Ford

 

P R A C O D A W C O

 

  czy wiesz, że (Kodeks pracy art. 237 11 § 1, 2):

 

  • Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp SPECJALISTOM spoza zakładu pracy (…).
  • Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

  Jesteśmy Firmą działającą w branży Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Korzystanie z naszej wiedzy jest dla Państwa gwarancją najwyższych usług, kompetencji i profesjonalizmu realizowanych przez zespół SPECJALISTÓW pracujących w oparciu o wciąż uzupełnianą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe w Służbie BHP oraz PPOŻ nabyte podczas wieloletniej pracy. Szkolenie bhp Warszawa
Podczas szkoleń BHP korzystamy z pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnych urządzeń audiowizualnych. Pozwala nam to w pełni dostosować się do rosnących wymagań przyszłości i utrzymywać wysoki poziom świadczonych usług. Dla Państwa wygody oraz oszczędności czasu szkolenia realizujemy w miejscu działalności Firmy, lub innym wybranym przez Was miejscu. Terminy szkoleń całkowicie dostosowujemy do Państwa wymagań. Szkolenie bhp Warszawa
Zgodnie z Kodeksem pracy oferujemy outsourcing BHP dla firm zatrudniających do 100 pracowników. W ramach, którego zostaje podpisana umowa dotyczącej stałej obsługi BHP i PPOŻ, w zakres której oferujemy szereg bezpłatnych usług: (szkolenia wstępne, okresowe, opracowywanie instrukcji bhp, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, comiesięczne kontrole stanu bhp i ppoż., bieżące konsultacje). Szkolenie bhp Warszawa
W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia powyżej 100 pracowników oferujemy pomoc przy tworzeniu służby BHP. Zakres naszych usług obejmuję również jednorazową pomoc przy wykonywaniu zadań służby BHP.
Współpracujemy również z innymi firmami działającymi w tej samej branży uzupełniając się wzajemnie w celu jak najwyższej jakości oferowanych usług.

Możemy zorganizować Państwu:  Szkolenie BHP Warszawa

Wyróżnia nas zaangażowanie, dążenie do perfekcji i zorientowanie na potrzeby naszych klientów.

 

Zapraszam Państwa do współpracy

Łączę wyrazy szacunku
Specjalista BHP, Inspektor PPOŻ