Instrukcje BHP Warszawa

instrukcje bhp WarszawaInstrukcje BHP Warszawa – przygotowujemy instrukcje bhp zarówno instrukcje bhp stanowiskowe jak i instrukcje bhp sprzętowe.
Osoby kierujące pracownikami lub stażystami, studentami czy praktykantami zobowiązani są informować ich o zagrożeniach jakie występują przy wykonywaniu danej pracy. Instrukcje i procedury bezpieczeństwa powinny być łatwodostępne, jeśli to możliwe,wywieszone w miejscu wykonywania pracy.

Pracownicy po zapoznaniu się z nimipotwierdzają ten fakt przełożonemu własnoręcznym podpisem.

Przykładowe instrukcje BHP do pobrania
INSTRUKCJE BHP WARSZAWA